3 причини да ни се доверите:

Обработка на първична счетоводна документация

  • Обработка на месечна първична счетоводна документация
  • Изготвяне на регистри по покупко продажби за целите на ЗДДС
  • Изготвяне и подаване на месечна декларация за ДДС
  • Годишни финансови отчети
  • Годишни данъчни декларации по ЗКПО И ЗОДФЛ
  • Годишни статистически форми за целите на НСИ
  • Заверка на годишни финансови отчети от експерт-счетоводител