3 причини да ни се доверите:

Представяне

  • Придвижване на всички документи, касаещи счетоводната дейност до съответните инстанции и според сроковете, предвидени за това
  • Пред НАП, НСИ, Агенция по вписвания и Комисия за защита на лични данни за получаване на всякакъв вид писмени и устни справки
  • Пред съответните обслужващи банки на клиента за изготвяне и получаване на всякакъв вид документация, без права за активни парични операции